MB 23 Quảng Xương

Vị trí: Quảng Xương - Thanh Hoá

Giá bán: Liên hệ

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.




  +
  Nhận thông tin dự án
  08 999 999 82
  Share via
  Copy link
  Powered by Social Snap